Miljösidan

Miljösidan Aktuellt

29 juni 2020 (Arbetsmiljöverket) Fler kan  använda personlig skyddsutrustning med tillfälliga tillstånd.

22 juni 2020 (Arbetsmiljöverket) AV inspekterar arbetsplatser på distans under coronapandemi. 


(KemI) Frågor om desinfektionsmedel


Arbetsmiljö

Ändringar i föreskrifter under 2018-2019:

AFS 2019:4 Medicinska kontroller

AFS 2018:1 Hygieniska gränsvärden

AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker

AFS 2009:2 Arbetsplatsens utformning

AFS 2008:13 Skyltar och signaler


AFS 1977:1160 Arbetsmiljölagen

 

Yttre miljö

21 april 2020 (KemI) Uppdatering av bilaga II till Reach gällande informations-krav i säkerhetsdatablad, fr o m 210101.


 

HÅLLBAR UTVECKLING

Grafiska branschen har genomgått stora förändringar de senaste femtio åren - anrika yrken och tekniker försvann och nya kom fram, företag slogs ihop eller lades ner. Datorer förändrade arbetsflöden och styrning av processer samtidigt som många kemikalier och tunga manuella moment ersattes av mindre farliga och jobbiga.

   Dessa ändringar synliggör detaljer i samspelet mellan utvecklingen i samhället i stort och grafiska branschens sanna kreativitet i Gutenbergs anda - stora och små innovationer och ändringar upprätthåller tryckeribranschen hållbara utveckling. Det ohållbara skalas obönhörligen bort av tidens krav.